Stoomfestival CFV3V     22 en 23 september 2007
52 467 te Mariembourg TKt48-87 Em1123
7304 + Em1123 Stoomtram 808 Stoomtram ART 123-20
50 3696 808 te Nismes 64 250 te Olloy
52 467 te Olloy 52 467 te Treignes TKt48-87
Elena 158 5120 Stoomtram 808
Stoomtram 808   64 250 52 467 te Treignes
TKt48-87 TKt48-87
   
    Rijtuig 947-249 te Couvin