VSM     "Veluwsche Stoomtrein Maatschappij"
Beekbergen, 26 november 2005  Bastin de Jager
Loc 64 415     2530 (30/11/2005)
"Terug naar toen"    Willy Peyskens
DAG 1     Zaterdag 3 september  2005
LOENEN - BEEKBERGEN - APELDOORN
  stoomloc  55 35  64   44 15 93-1 + 2203 (in BelgiŽ reeks 76) 52 38 79          loc 3 64 415 1220 van ZLSM
 44 15 93 -1 met V W trein 01 10 75-52 38 79 met blokkendoos rijtuigen  52 81 39    -     52 80 53
50 35 64 64 415 50 36 64 44 15 93-1
APELDOORN
 
 44 15 93-1     PB20  DLC    23 071        1220 ZLSM 23 071    50 80 53  

   10 LOCOMOTIEVEN ALS LAATSTE RIT VAN DE DAG  


44 15 93 -3 , 23 071, 01 10 75 van de SSN, 50 36 54,
64 415, 1220 ZLSM, 52 80 53,  52 81 39, 50 36 64, 52 38 79

DAG 2     Zondag 4 september  2005
Bezoek aan de stelplaats te Beekbergen daarna Loenen en Apeldoorn.
Beekbergen   52 38 79 64 415 01 10 75    -   52 38 79 50 35 64
01 10 75    -   52 36 79    -   50 35 64 52 38 79  VW  trein TKp 23 52 38 79   -  01 1075
 TKp 23 in Apeldoorn 1220  ZLSM 23 071 in Beekbergen   1220  ZLSM te Loenen
 44 15 93-1   64 415 in Beekbergen 52 532   -  52 80 91-2  01 10 75 tussen Apeldoorn en Beekbergen 01 10 75
 52 81 39   +  VW trein  50 35 64 44 15 93-1  + 3 loc