Weimar  13/14/10/2007       U-boot parade met het afscheid van de MEG 302