Innotrans Berlijn 20-23 september 2016
DE 60C hybrid Desiro South West Trains Desiro ML ÖBB Dragon Freightlinner
Effi Shunter 1000 Impuls 36 WE Low-floor DMU KONCA MAV-FMK-008 Rail
Pesa Dart 43 WE Pesa NEB 632 Prima H3 hybrid Schalker MMT-M270 BDE
Schalker MMT-M270 BDE Skoda DB Class Stadler EC 250 SBB Stadler Class 88
Stzdler Flirt NS TecSol Inno Shunt Vector Class 193 X 4E 875 Vector Finland VR
Vectron MS Velaro TR TCDD Vossloch G8 Vossloch DE 18