Eisenbahnmuseum Bochum Dahlhausen 
Altbau ELoks Bochum Dahlhausen 19/09/2008
E04 11 + E44 143 + E94 080 + E18 31 + E32 27 + LPD Berlin NR3 E18 31 E32 27
E10 1239 E10 1239 + E18 31 Wismarer Railbus 52 6106
815 672-1 + 515 556-9 +  E10 1239  + 140 423-5 E7710 212 007-9 145 050-1
19 april 2008 Thema diesel
212 007- 9 261 671-2 261 671-2 + V65 011 + Railion 6461 + 212 007-9 +
 294 723-2 + Köf 4737 + 335
294 723-2 + 261 671-2
V36 231 + 261 671-2 + V65 011 + Railion 6461 + V200 116 V65 011 V200 116
V200 116 SSN 65 008 + V200 116 V200 116 + Wismarer Rail Bus SSN 65018
S Bahn Berlin GmbH 475 003-3 ET 85 07 E32 27 + LPD Berlin 3
Wismarer Rail Bus Schien - Strasse Bus der DB E94 080
Europool Gmbh MWB V1202
 
515 556-9 + 815 672-1 815 672-1 Brohtal Eisenbahn V200 053  
 
BSM Max 80 Bochum Hbf Brohtal Eisenbahn V200 053 Bochum Hbf Brohtal Eisenbahn V200 116 Bochum Hbf