Renault Vilvoorde
14/11/1984      
1209 werd later
ingezet bij MSTB
Museum Stoomtrein der Twee Bruggen