Op 12 april organiseerde GFT een speciale trein met motorwagen 4605 van TSP in de vallei van de Maas tussen Luik en Hoei.
Prayon  d'Engis Dumont  Wauthier  Hermalle Huy
Dumont - Wouters  Hermalle Huy Statte -  Marchin (lijn 126)
Statte -  Marchin Carmeuse Moha (lijn 127)