Stelplaats  Antwerpen-Dam// La remise d'Anvers-Dam
21 januari 2001 29 en 30 september 2001