De spoorfotografen en -ge´nteresseerden zijn in rouw.
Deze week is loc 2302 in alle stilte van ons heengegaan.
Na zijn ongeval was hij reeds ontdaan van veel nog bruikbaar materieel.
Maar deze week waren zijn laatste uren geteld.
Op 2 dagen tijd werd hij door 2 man vakkundig gesnijbrand, uit elkaar gehaald ofte verschroot.
Zonder nog ÚÚn geluid te maken verdween hij definitief van de sporen.