"stoom in Friesland 2007"               22 april 2007
De VSM reed pendelritten met stoomlocs 23 071 en 52 8053 tussen Sneek en Stavoren
23 071 komt langs de Sedijk tussen Hindeloopen en Stavoren  
23 071 te Hindeloopen 52 8053 Hindeloopen
52 8053 Hindeloopen 52 8053 met de pendel tussen Workum en Stavoren
23 071 vlak voor Workum met achteraan loc 52 8053
  52 8053 tussen Workum en Sneek
23 071 te Nijezijl