Bezoek aan de havenspoorlijn Tallinn,waarna een ritje aangeboden op de locomotief. 05/09/2013