Motorwagens NMBS reeks 46 - Autorail sÚrie 46 SNCB   -  MW 4620
       
Maldegem, 01/05/2004 Maldegem, 01/05/2004 Maldegem, 01/05/2004 Balgerhoeke, 03/05/2003